PHẦN LAN DẪN ĐẦU CHÂU ÂU VỀ CHỈ SỐ BÌNH ĐẲNG HẠNH PHÚC

0
1263

Phần Lan được xếp hạng 1 trong Báo cáo Chỉ số Bình đẳng Hạnh phúc châu Âu 2015. Chỉ số này được dựa trên khảo sát an sinh xã hội châu Âu về độ lệch của quốc gia đó so với chuẩn chung lý tưởng. Phần Lan đứng vị trí số 1 như là đất nước bình đẳng nhất châu với độ lệch chuẩn là 1,35 trong khi độ lệch chuẩn trung bình là 1,92.

Visit_Helsinki_Jussi_Hellsten_European_Happinness

Nghiên cứu được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu hạnh Phúc Độc lập Đan Mạch tập trung vào sự hài lòng, sự hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

Theo sau Phần Lan, các nước bình đẳng hạnh phúc nhất ở châu Âu lần lượt là Albania, Bulgaria, Kosovo, Ukraine và Hungary.

Nguồn: http://www.goodnewsfinland.com

Xem thêm  Mùa thu tại Phần Lan có gì đặc biệt?