PHẦN LAN LÀ MỘT TRONG NHỮNG QUỐC GIA SÁNG TẠO NHẤT THẾ GIỚI

0
870

Phần Lan xếp hạng 2 thế giới chỉ số Nghiên cứu và Đầu tư, xếp thứ 3 thế giới về chỉ số Sáng tạo Toàn cầu 2015.

Tekes_Markus_Sommers_Finns_Creativity

Các chỉ số đo lường sự thịnh vượng của quốc gia được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: tài năng, công nghệ và sự khoan dung.

Phần Lan được đánh giá ở vị trí số 1 về các tiêu chí năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tinh thần kinh doanh và phát triển con người.

Xếp ở vị trí số 1 tổng thể Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu là Úc, theo sao lần lượt là Mỹ, New Zealand và Canada.

Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu được đánh giá bởi Viện Thịnh Vượng Toronto của Đại học Martin (Canada).

Nguồn: http://www.goodnewsfinland.com

Xem thêm  Hội thảo Du học Châu Âu: Chất lượng toàn cầu – Học bổng hấp dẫn – Chương trình đa dạng