Đã có tài liệu Pre-reading material 2015

0
1765

Bài luận đầu vào ngành Kinh doanh quốc tế năm 2015 và câu hỏi lựa chọn đáp án được đưa ra dựa trên những tài liệu đọc trước sau:
Tài liệu đọc trước cho Bài luận Kinh doanh quốc tế 2015 là file PDF “Finnair Annual Report 2013” (Báo cáo thường niên của Finnair năm 2013).
Sinh viên chỉ cần học từ trang 1-76 trong số 170 trang của tài liệu này (phần chiến lược, khách hàng, hoạt động, lao động, xã hội và tài chính).
Sinh viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu trước kỳ thi. Sinh viên không được phép mang tài liệu vào phòng thi. Tài liệu đọc trước có sẵn trên website này cho đến 22/4/2015.
Download:

[sociallocker]https://drive.google.com/file/d/0B8IpC90X2HXkdVlXR2ZFaEdhNE0/view?usp=sharing[/sociallocker]

Xem thêm  Những bước để chuẩn bị kỳ thi IELTS hiệu quả